Reklamacje i zwroty

Klient może odstąpić od Umowy i zwrócić nienaruszony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu jego doręczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową na adres: info@natureessence.ch przed jego upływem.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Klient może również zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres siedziby firmy lub poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.