Reklamacje i zwroty

Klient może odstąpić od Umowy i zwrócić nienaruszony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu jego doręczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową przed jego upływem.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Switzerland Pharmacy AG, Grosspeteranlage 29, CH-4052 Basel, Switzerland, na adres poczty elektronicznej: info@switzerlandpharmacy.ch. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Klient może również zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Switzerland Pharmacy AG, Grosspeteranlage 29, CH-4052 Basel, Switzerland, na adres poczty elektronicznej: info@switzerlandpharmacy.ch. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.