Reklamace a vrácení zboží

Zákazník může odstoupit od smlouvy a vrátit neporušené zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů od jeho doručení. Aby byl termín dodržen, stačí před jeho uplynutím zaslat prohlášení e-mailem na adresu: info@natureessence.ch.

Reklamace vyplývající z porušení práv zákazníka, garantovaných ze zákona nebo na základě těchto obchodních podmínek, je nutné zasílat na adresu prodejce běžnou nebo elektronickou poštou. Za účelem vyřešení reklamace je zákazník povinen zaslat nebo dodat reklamované zboží, a pokud je to možné, přiložit k němu doklad o nákupu. Prodejce se zavazuje vyřešit každou reklamaci ve lhůtě do 14 dní.

Zákazník může u prodejce rovněž reklamovat funkčnost obchodu a poskytování služeb. Reklamace lze podávat písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronické pošty. V reklamaci je zákazník povinen uvést své jméno, příjmení, korespondenční adresu, druh a popis vzniklého problému.