Dodání a platba

Produkty jsou zasílány do všech zemí světa, na adresu uvedenou Zákazníkem v průběhu zaslání Objednávky. Dodání je realizováno prostřednictvím pošty nebo kurýrní firmy. V závislosti na státu je zásilka dodávána ve lhůtě 1-10 pracovních dnů.

Ceny Zboží jsou uváděny v měně prezentované na stránkách a obsahují všechny složky, včetně daně DPH, cla a jiných poplatků platných na území Evropské unie. V případě zásilky mimo Evropskou unii mohou být napočítány další daně/cla platné v daném státě

Zákazník si může vybrat následující způsoby platby:

  • Bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po zaslání Zákazníkovi ze strany Prodávajícího potvrzení o přijetí Objednávky, a zásilka bude realizována neprodleně po připsání prostředků na bankovní účet Prodávajícího a kompletaci Objednávky);

  • Elektronická platba (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po zaslání Zákazníkovi Prodávajícím potvrzení o přijetí Objednávky a poté, kdy Prodávající obdrží informaci ze systému fakturace o provedení platby ze strany Zákazníka a zásilka bude odeslána neprodleně po kompletaci Objednávky).