Balení

V péči o zdraví našich zákazníků u všech produktů používáme obaly renomované italské firmy Bormioli Rocco založené v roce 1825, která disponuje mj. certifikáty ISO 9001: 2008 a ISO 15378. Certifikát ISO 15378 zaručuje, že činnost a organizace výrobních míst je v souladu s mezinárodními standardy Good Manufacturing Practice (GMP) ve vztahu k původnímu obalu léčivých produktů. Výrobce získal rovněž certifikát o shodě s evropskou směrnicí 93/42 EHS týkající se zdravotnických prostředků.

Sortiment firmy Bormioli Rocco, to je široká paleta skleněných a plastových obalů pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský sektor. Jejich výroba je založena na vysoce sofistikovaných materiálech a technologiích, které garantují chemickou stabilitu, preciznost rozměrů a mechanickou odolnost, opomíjen nejsou ani praktické a projektové faktory.

Firma neustále zavádí přísné výrobní procedury a ustavičně investuje do technologií a zařízení; Počínaje od zajištění čistoty místností, což předchází možnosti molekulárního znečištění, až po stále výkonnější a rafinovanější systémy kontroly.

Kromě toho je výrobce registrován v mezinárodních kontrolních orgánech, takových jako FDA pro trh Spojených států, TPP pro Kanadu a SDA pro Čínu.

Již více než 40 let Bormioli Rocco používá standardní syntetické pryskyřice, včetně PET, PP, PE, PEN za účelem zajištění kvality obalů dodávaných na trh.

Všechny plastové materiály použité firmou Bormioli Rocco procházejí bdělou a svědomitou procedurou homologace. Jsou vhodné pro kontakt s potravinami v souladu s informacemi obsaženými v Evropském lékopisu. Tyto obaly jsou BPA free, čili neobsahují Bisfenol A.

Umělé hmoty používané firmou Bormioli Rocco mohou být recyklovány termickým zpracováním a výrobou energie.

opakowania (1)